Framtiden nu

2 Så här kan du hjälpa barnen i Jemen: • Också en liten gåva kan rädda ett undernärt barns liv. Ge en gåva via insamlingskontot: FI64 1017 3000 2107 27 och skriv ’Jemen’ i fältet för meddelanden • Kräv tillsammans med oss att Finland upphör med exporten av krigsmateriel till parterna i kriget i Jemen. Underteckna appellen för att avbryta vapenhandeln: www.raddabarnen.fi/appell/jemen P å grund av kriget som varat i över tre år är en stor del av Je- mens befolkning i behov av nöd- hjälp. Katastrofen som har drabbat landet på Arabiska halvöns sydspets beskrivs av FN som den värsta i värl- den. Man varnar också för en nära förestående omfattande hungersnöd. Rentav 17,8 miljoner människor be- höver mathjälp. Hjälpen når fram På Rädda Barnen gör vi allt som står i vår makt för att lindra nöden bland människorna, barnen och familjerna som lider av konflikten i Jemen. – Vi är en av de största icke-stat- liga hjälporganisationerna som ver- kar inne i Jemen. Vi har många bi- ståndsarbetare och samarbetsparter som hjälper jemenitiska barn varje dag, säger Anne Haaranen, chef för Rädda Barnen Finlands internationel- la verksamhet. – Vi verkar i båda konfliktparter- nas områden. I Jemen går hjälpen lyckligtvis fortfarande fram, även om svårigheterna och hindren är många. KAMP FÖR ÖVERLEVNAD Jemen hotas nu av den värsta hungersnöden på hundra år. Tusentals finländare har hjälpt de nödställda barnen Tack vare våra givare kan vi göra en stark insats i Rädda Barnens nöd- hjälpsoperation. Eftersom situationen hela tiden skärps förbereder vi oss för att utöka vår hjälpverksamhet. Kring 150 000 undernärda barn un- der fem år har fått vård, och nästan lika många barn har fått möjlighet att leka och tillbringa tid i trygga och barnvänliga utrymmen som vi har in- rättat. Dessutom har över en miljon människor fått mathjälp eller stöd för att trygga sin försörjning. Över hälf- ten av dem är barn. BILD: MOHAMMED AWADH/RÄDDA BARNEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxODE=